Освітній процес в умовах карантину

“ДОРОЖНЯ КАРТА для роботи на сайті Центру дистанційних технологій НФаУ

Критерії оцінювання (англійська мова, весняний семестр 2020-2021 н.р.)

Критерії оцінювання (латинська мова, весняний семестр 2020-2021 н.р.)

Evaluation criteria (Latin in Pharmacy, spring semester 2020-2021 studying year)

Календарні плани з дисциплін, що викладаються на кафедрі

Силабуси з дисциплін, що викладаються на кафедрі:

АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) ТФП 2 курс

АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) ТФП 3 курс

ENGLISH (AS A FOREIGN LANGUAGE)

АНГЛІЙСЬКА МОВА БТ

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ENGLISH PROFICIENCY

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

АНГЛІЙСЬКА МОВА ЕП

АНГЛІЙСЬКА МОВА ВМ

ІНОЗЕМНА МОВА ФТ

АНГЛІЙСЬКА МОВА МО

АНГЛІЙСЬКА МОВА (ЗA ПPОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) ТПКЗ 3 курс

ЛАТИНСЬКА МОВА У ФАРМАЦІЇ

LATIN IN PHARMACY

ЛАТИНСЬКА МОВА У ФАРМАЦІЇ (для іноземних студентів)

ЛАТИНСЬКА МОВА ВМ

ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ КФ

ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЛД 2.10 1.10

ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЛД 3_10

 ЛАТИНСЬКА МОВА ФТ

Матеріали для самостійної роботи студентів (дисципліна “Латинська мова у фармації”):

Перелік теоретичних питань для підготовки до ЗМ1, ЗМ2 та ПМК

Зразок білета ПМК з еталоном відповіді

[:]

Print Friendly, PDF & Email