Всеукраїнська науково-практична конференція «Методичні засади реалізації інноваційних технологій навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах» (м. Харків, НФаУ, 15 квітня 2022 р.)