Online classes schedule for foreign students (16.02.2022 – 18.02.2022)

Online classes schedule for foreign students (16.02.2022 - 18.02.2022)

WEDNESDAY 16.02.2022

09:45 Фм21(4,10д) engl-01 Latin in Pharmacy, teacher V. V. Savina

ID: 639 796 9627

Password: 7777777

https://us04web.zoom.us/j/6397969627?pwd=YTFBRkJZRkVFbUsvV3VabDdGOCtqZz09

09:45 Фм21(4,10д) engl-02 Latin in Pharmacy, teacher N.O. Tomarieva

ID:  646 295 8994

Password:  282828

12:50 Фм21(4,10д) engl-11, Latin in Pharmacy, teacher V. V. Savina

ID: 639 796 9627

Password: 7777777

https://us04web.zoom.us/j/6397969627?pwd=YTFBRkJZRkVFbUsvV3VabDdGOCtqZz09

12:50 Фм21(4,10д) engl-12 Latin in Pharmacy, teacher N.O. Tomarieva

ID:  646 295 8994

Password:  282828


THURSDAY 17.02.2022

09:45 Фм21(4,10д) engl-03, Latin in Pharmacy, teacher V. V. Savina

ID: 639 796 9627

Password: 7777777

https://us04web.zoom.us/j/6397969627?pwd=YTFBRkJZRkVFbUsvV3VabDdGOCtqZz09

09:45 Фм21(4,10д) engl-04 Latin in Pharmacy, teacher N.O. Tomarieva

ID:  646 295 8994

Password:  282828

12:50 Фм21(4,10д) engl-14 Latin in Pharmacy, teacher N.O. Tomarieva

ID:  646 295 8994

Password:  282828

15:10 Фм21(4,10д) engl-13 Latin in Pharmacy, teacher N.O. Tomarieva

ID:  646 295 8994

Password:  282828


FRIDAY 18.02.2022

08:30 Фм21(4,10д) engl-07 Latin in Pharmacy, teacher N.O. Tomarieva

ID:  646 295 8994

Password:  282828

09:45 Фм21(4,10д) engl-05, Latin in Pharmacy, teacher V. V. Savina

ID: 639 796 9627

Password: 7777777

https://us04web.zoom.us/j/6397969627?pwd=YTFBRkJZRkVFbUsvV3VabDdGOCtqZz09

14:45 Фм21(4,10д) engl-06, Latin in Pharmacy, teacher V. V. Savina

ID: 639 796 9627

Password: 7777777

https://us04web.zoom.us/j/6397969627?pwd=YTFBRkJZRkVFbUsvV3VabDdGOCtqZz09

Print Friendly, PDF & Email